Steroid Al
Rezervația Paleontologică Bahna – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Rezervația paleontologică Bahna este unul dintre cele mai vechi și interesante puncte fosilifere din țară, de mare valoare științifică, fiind foarte bogată în depozite de corali, lamelibranhiate și mai ales în fauna de gasteropode fosile.

Rezervația ocupă o suprafață de 10 ha în bazinetul depresionar Bahna – Orșova, între localitățile Bahna și Ilovița, între pârâiele Curchia și Lespezi. Este unul din cele mai cunoscute și mai interesante puncte fosilifere de la noi din țară, cu o mare valoare științifică.

Rezervația paleontologică esre reprezentată prin trei puncte fosiliere de calcare de corali și briozoare, cu resturi gastereopode care completează imaginea unei vieți luxuriante de recif, asemănător regiunilor tropicale.

Din aceste zone au fost semnalate peste 400 de specii fosile badeniene (16 mil. ani), fapt pentru care au fost considerate printre cele mai importante zăcăminte din țară.

Acest bazin paleontologic a fost studiat încă din secolul XIX. Obiectivele ocrotite sunt:

  1. Punctul fosilifer Ilovița – pe valea Racovățului, lângă satul cu același nume, unde depozitele de calcare și argile marnoase, ca și complexul argilo-nisipos conțin numeroase fosile: moluște, echinide, foraminifere.
  2. Punctul fosilifer Curchia – pe valea Curchia, lângă Bahna, fiind cel mai important datorită bogăției fosilifere; calcarele sunt de origine recifală, cu numeroși corali și briozoare, iar celelalte resturi de viețuitoare, gastropode, bivalve, echinide, brahiopode, etc completează imaginea unei vieți luxuriante de recif, asemănătoare regiunii tropicale.
  3. Punctul fosilifer Lespezi – pe ogașul Lespezi, afluent al Curchiei, cu depozite asemănătoare celor de la Curchia.

Această rezervație fosiliferă este considerată de mare interes științific, situându-se printre cele mai deosebite din estul Europei.