Steroid Al
Rezervația Naturală Paleontologică „Locul Fosilifer Svinița” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Este situată în lungul Dunării, amonte de localitatea Svinița, între Greben și pârâul Iardumovacia și este este împărțită în trei văi: Valea Saraorschi, Valea Țiganski și Valea Vodiniciki.

Este o rezervație celebră în Europa, ce impresionează prin fauna fosilă admirabil coservată: Jurasic-cretacic inferior, peste 60 de specii de amoniți, belemniți, brachiopode, bivalve.

Zona Sviniţa este singura regiune din ţară unde Jurasicul mediu (Dogger) (200-176 mil. ani) are dezvoltare completă şi unde s-au putut stabili zone precise de faună bogată de moluşte şi brachiopode.

Obiectivele ocrotite în zona Sviniţa sunt:

  • Punctul fosilifer Saraorski, aflat la aproximativ 4 km vest de Sviniţa, ocrotit prin Hotărârea nr. 23/1980 a Consiliului popular al Judeţului Mehedinţi are ca obiectiv principal protecţia calcarelor feruginoase, paralelizate cu stratele de Klaus din Alpii de Nord. Aceste calcare formează două strate de aproximativ 0,5m grosime fiecare, extrem de dure, în care se găseşte un nivel de cca. 10-15 cm de calcar lumaşelic foarte bogat în macrofosile: amoniţi, belemniţi, brahiopde, etc.
  • Punctul fosilifer Tiganski este situat în extremitatea vestică a localităţii Svinița, pe valea cu acelaşi nume. În crăpăturile stâncilor asupra carora timpul și capriciile vremii și-au pus amprenta și-au găsit adăpost o seamă de plante rare, de un colorit mirific, unele întâlnite doar în această regiune.
  • Punctul fosilifer Vodiniciki, este pe Valea Morilor (Vodiniciki), în vecinătatea estică a localităţii Sviniţa. Zona Sviniţa se impune ca arie de interes ştiinţific internaţional, fiind una dintre cele mai bogate regiuni fosilifere în intervalul Jurasic mediu şi Apţian ale Domeniului Tethys, favorabilă studiilor magnetostratigrafice, biostratigrafice şi paleontologice.

În prezent, datorită construirii lacului de acumulare, locul fosilifer nu este accesibil decât cu vaporul, care oprește chiar sub afloriment, la punctul numit Pescărie, situat la 2,5 km amonte de comuna Svinița.