Steroid Al
Rezervația Naturală Cazanele Mari și Cazanele Mici – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Este de tip mixt, având o suprafață totală de 215 ha și este amplasată pe teritoriul localității Dubova, între Valea Ogradena și Ogașul Turcului. În această zonă Dunărea străbate cea mai îngustă și mai grandioasă zonă a Defileului Dunării, Cazanele Dunării.

Prin Cazanele Dunării se înțelege porțiunea de defileu cuprinsă între gurile de vărsare a râurilor Plavișevița și Ogradena, fiind formate din două porțiuni distincte: Cazanele Mari și Cazanele Mici, despărțite între ele printr-un golf semicircular, bazinetul Dubova.

Flora din zona Cazanelor conține multe elemente submediteraneene în amestec cu cele central-europene. La baza peretelui abrupt se întâlnesc arborete de fag, carpinița, mojdrean, jugastrul Cazanelor sau arțar trilobat, alun turcesc. În zonele cele mai însorite crește cerul, alături de stejarul pufos, gorunul, liliacul sălbatic. În zonele umbrite, la numai 120 m altitudine, se dezvoltă tisa (taxus baccata), relict tertiar și monument al naturii.

Alte plante ocrotite în cadrul rezervației mai sunt: laleaua Cazanelor ( tulipa hungarica ), stânjenelul de stîncă, clopoțeii Cazanelor, sipica de râpă, săpunărița roșie, cornuțul, colilia, etc.

Reprezentative pentru arealul rezervației sunt reptilele țestoasa lui Hermann (Testudo hermanni), vipera cu corn (Vipera ammodytes), gușterul (Lacerta viridis), iar în peșteri, liliecii.

Relieful carstic este bine reprezentat atât prin forme de suprafață (lapiezuri și câmpuri de lapiezuri – specifice mai ales Cazanelor Mici, doline și uvale – ce dau notă dominantă a Cazanelor Mari), cât și de adâncime (au fost identificate 7 peșteri, cu o lungime totală de 2155 m, din care cea mai importantă este peștera Ponicova). La intrarea în peștera Ponicova, pârâul cu același nume creează niște chei scurte și sălbatice și un pod natural lung de circa 25 m și înalt de 6 – 8 m. Această peșteră are o lungime totală de 1666 m, străbătând Ciucaru Mare și ieșind în Dunăre.

Accesul în rezervație se face cu maşina de la Orşova – Eselniţa – Dubova sau cu vaporul din Orşova.