Steroid Al
Educație pentru viitor – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul ”Educație pentru viitor”a fost finanțat prin Fondul pentru Mediu.

Proiectul a vizat dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente privind utilizarea raţională a resurselor naturale, devoltarea comportamentelor ocrotirii şi menţinerii mediului natural prin conservarea şi extinderea spaţiilor verzi, educaţia ecologică prin întărirea capacităţii cadrelor didactice de a organiza sesiuni de lucru privind protecţia mediului înconjurător, ca teme de educaţie civică şi promovarea respectului pentru natură.

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele activităţi:

  • Ateliere de lucru cu cei 120 de elevi și cei 12 profesori în cadrul cărora au fost redactat materialele informative şi educative pentru: Broșura ”Împreună pentru un mediu curat”, Ghidul ”APA- sursă a vieții” și ”Calendarul evenimentelor ecologice”;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Curățeniei prin acțiuni de igienizare şi ecologizare a  spaţiilor verzi ale şcolilor, amplasarea unor panouri cu mesaj educativ privind protecţia mediului și realizarea filmului ”Săptămâna curățeniei”;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Apei prin acțiuni de conștientizare și informare a localnicilor și reprezentanților instituțiilor publice locale și județene prin distribuirea de materiale informative cu privire la  calitatea apelor şi conservarea resurselor de apă;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Mediului prin vernisarea unei expoziți de pictură ”Colţul verde” cu desenele realizate de elevi, în acuarelă, cu creioane colorate sau creion cu mină și prin distribuirea ”Calendarului evenimentelor ecologice” cu
  • scopul de a insufla o atitudine civică de protecție a mediului înconjurător și de păstrare a resurselor naturale.