Steroid Al
Peștera Mare de la Balta – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Peștera Mare de la Balta este amplasată în raza comunei Balta (Mehedinți) şi săpată în calcare jurasic-neocomiene din masivul Dealul Peșterii, la locul denumit „Câmpul Peșterii”.

Este o peşteră complexă, cu două galerii principale aproape paralele, orientate spre nord, fiecare cu sectoare fosile, subfosile și active.

Există trei intrări în peșteră: intrarea nordică corespunde insurgenţei, iar celelalte două intrări corespund resurgenţei. Între ele se dezvoltă galeria numită Galeria de legătură.

Galeria de Legătură, considerată anterior ca Peştera Mică de la Balta, are o lungime de 220 m şi dimensiuni relativ reduse, cu câteva strâmtori mai greu penetrabile. Ea prezintă sectoare slab meandrate, înalte până la 5 m şi modelate de 12 niveluri de eroziune, reprezentând tot atâtea stadii de adâncime a reţelei active a peşterii. Pereții și tavanul peșterii sunt acoperiți cu concrețiuni, în special în Galeria cu Gururi.

Este o peșteră caldă, foarte umedă și cu curenți de aer. Deși fauna este relativ bogată (gasteropode, amfipode, araneide, miripode, coleoptere), nu exită aici decât o specie troglobiontă.