Steroid Al
Muzeul Regiunii Porților de Fier – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost fondat în 1912 de profesorul Al. Bărcăcilă. Numit atunci „Muzeul Istoric al Liceului Traian”, se va muta în 1926 în clădirea nou construită de lânga castrul roman.

După 1945 muzeul crește în importanță și îsi lărgește arealul de cercetare, fiind numit Muzeul Regiunii Porților de Fier.
Cu timpul, prin noile achiziții (un corpus substanțial provenind din colecțiile lui C.I. Istrati), muzeul s-a extins, în 1972 inaugurându-se muzeul în forma actuală, cu peste 100.000 de piese, cuprinzând patru secții: Istorie, științele naturii, etnografie și folclor și artă.

Secția de Istorie numără peste 50.000 de exponate începând cu piese din paleoliticul superior, traversând epocile până în secolul trecut. Remarcabil este acel Homo Sapiens în vârstă de 8000 de ani descoperit la Schela Cladovei. Un spațiu larg cuprinde vestigii ale Drobetei antice și medievale (colecții de arme, monede, podoabe, ceramică). Secția de istorie-arheologie este compusă din nouă săli: Preistorie – vestigiile vieții materiale și spirituale din cultura Schela Cladovei, Civilizația geto-dacică, Războaiele daco-romane, Monumente antice romane (podul de la Drobeta din anii 103 – 105), Viața spirituală la Drobeta, Istorie medievală, Epoca modernă, Arta feudală românească și Epoca contemporană.

Secția de științele naturii cuprinde un spațiu bogat, cu flora și fauna specifice mediului din Defileul Dunării, numeroase piese geologice și un interesant acvariu care cuprinde specii de pești dunăreni.

Secția de etnografie și folclor prezintă aspecte ale civilizației rustice din Mehedinți, frumoase costume naționale, interioare de case țărănești, un interior din insula Ada-Kaleh, ceramica de Șișești și alte obiecte specifice ocupațiilor tradiționale.

Clădirea care adăposteşte sediul Muzeului de artă este un veritabil monument de arhitectură. Stilistic se înscrie în unitatea arhitecturală a oraşului dominată de eclectismul barocizat, occidental. Conține opere de artă plastică românească (opere de Pallady, Tonitza, Petrascu, Luchian, Sirato, Stoenescu, Ressu, Iser).
O expoziție permanentă a muzeului a fost organizată la Hidrocentrala Porțile de Fier I. Alte exponate se află la Cula Tudor Vladimirescu, muzeu memorial în satul Valea Alba-Cerneți.