Steroid Al
(Serbian) Lazarev kanjon – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Din păcate acest articol este disponibil doar în Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lazarev kanjon

Planinarska ruta

Lokacija: opština Bor, Borski okrug, R.Srbija

Bor

Borski okrug

Serbia and Montenegro

Nalazi se u istočnoj Srbiji, na obodu planine Kučaj i obuhvata sliv Zlotske reke – pritoke Crnog Timoka.Nadmorska visina je 275-1158 metara.
Udaljenost od Beograda: oko 230 km. Udaljenost od Bora: 21 km.Zаštićeno prirodno dobro prve kаtegorije – jedаn od nаjimpresivnijih elemenаtа reljefа Kučаjа i jedаn od nаjznаčаjnijih centаrа biodiverzitetа nа Bаlkаnu. Od ukupe površine spomenika prirode „Lazarev kanjon“, koja iznosi 1755,50 ha, pod šumama je 1018,50 ha. Ostale površine su goleti, kamenjari, livade i pašnjaci.
Dužine je do 9 kilometara i visine između 300 i 500 metara. Usečen je u krečnjački masiv planine Južni Kučaj, i kroz njega protiče istoimena reka. Sa svih strana je zaklonjen stenovitim grebenima: sa juga i jugoistoka uzdiže se Malinik (1.087 m), sa severa Strnjak (720 m) i Kornjet (696 m), a sa zapada Pogara (883 m) i Mikulja (1.022 m). Litice kanjona su vertikalne i ravne, a na najužem delu širina kanjona iznosi manje od 7 metara. Sadrži preko 70 pećina. Samo neke od njih su otkrivene i dostupne, poznate pod nazivom Zlotske pećine (Lazareva pećina, Vernjikica, Hajdučica, Mandina pećina, Dubašnička jama i dr.).

 Legende / Priče / Impresije / Preporuke: Legenda kaže da su, posle bitke na Marici 1371. godine, konjanici kneza Lazara došli u ovaj kraj, zadržavši se tu određeno vreme, odakle potiče i ime reke i kanjona.

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:
Od sela Zlot može se do svih zanimljivih lokaliteta lako stići peške. Ulaz u kanjon udaljen je oko pet kilometara od sela Zlot.
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE „LAZAREV KANJON“(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2014)
Član 7.
Zabranjen je ulazak, odnosno pristup u Spomenik prirode bez odobrenja Upravljača ili pratnje čuvara Spomenika prirode.

U neposrednoj blizini Lazarevog kanjona je Lazareva pećina, Brestovačka banja udaljena je 14 km, Borsko jezero 24 km a planina Crni vrh 34 km

Područje opštine Bor je povezano čitavim spektrom saobraćajnih niti i sa Dunavom i sa Koridorom 10 i sa međunarodnim prelazima prema Rumuniji odnosno Bugarskoj.
Sa Đerdapskom magistralom područje je povezano regionalnim putevima: Bor-Donji Milanovac, Bor-Negotin-Kladovo i Bor-Požarevac-Smederevo. Mreža i kvalitet lokalnih puteva na području opštine Bor je na zadovoljavajućem nivou.
Bor poseduje aerodrom, što omogućava stvaranje uslova i za vazdušni saobraćaj.