Steroid Al
Studiul privind statusul ariilor protejate și a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunărea pe teritoriul de la Vidin la Oryahovo – Proiectul „Prune pentru gunoi” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Studiul include zonele umede, zonele protejate și siturile Natura 2000 de-a lungul Dunării de la Vidin la Oryahovo și  de asemenea, problemele și soluțiile identificate în zonă. O atenție deosebită este acordată speciilor de plante și animale pe cale de dispariție de-a lungul Dunării. 

Studiul include nu numai caracteristicile geografice, fizice și de mediu de bază, importanța conservării, amenințările și tendințele, potențialul economic caracteristic florei și faunei, dar și măsuri de protecție, întreținere și restaurare a zonelor umede din regiunea de-a lungul Dunării de la Vidin la Oryahovo, măsuri de protecție, întreținere și restaurare a zonelor individuale protejate Natura 2000 sau orientări generale pentru monitorizarea stării zonelor umede și a zonelor protejate Natura 2000.
O parte separată a studiului este dedicată prezentării bunelor practici europene pentru gestionarea zonelor umede și a zonelor protejate Natura 2000 și prezentării unor exemple europene de inovații pentru protecția și conservarea ecosistemelor.
Studiul prezintă, de asemenea, o hartă detaliată a zonelor umede, a zonelor protejate și a siturilor NATURA 2000 de-a lungul fluviului Dunărea de la Vidin până la Oryahovo. Pe această hartă sunt marcate și descrise zonele poluate și locurile cu dezechilibru ecologic.  Imaginile din acele locuri sunt atașate studiului.