Steroid Al
Studiu privind statusul ariilor protejate și a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunărea pe teritoriul județului Mehedinți – Proiect „Prune pentru gunoi” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Studiu-asupra-zonelor-protejate-Mehedinti

Studiul se referă la viața pe malurile dunărene, identificând problemele și oferind soluții. Domeniul teritorial al studiului include zone umede, zone protejate și situri Natura 2000 de-a lungul Dunării din județul Mehedinți. O atenție deosebită se acordă plantelor și speciilor animale pe cale de dispariție de-a lungul Dunării.

Studiul include caracteristicile geografice, fizice și de mediu de bază, importanța conservării, amenințările și tendințele, potențialul economic și caracteristicile florei și faunei.

Studiul include, de asemenea, măsuri de protecție, întreținere și restaurare a zonelor umede din regiunea de-a lungul Dunării, măsuri de protecție, întreținere și restaurare a zonelor individuale protejate Natura 2000 sau orientări generale pentru monitorizarea stării zonelor umede și a zonelor protejate Natura 2000.

O parte separată a studiului este dedicată prezentării bunelor practici europene pentru gestionarea zonelor umede și a zonelor protejate Natura 2000 și prezentarea exemplelor europene de inovații pentru protejarea și conservarea ecosistemelor.

Studiul prezintă, de asemenea, o hartă detaliată a zonelor umede, a zonelor protejate și a siturilor NATURA 2000 din județul Mehedinți. Pe această hartă sunt marcate și descrise zonele poluate și locurile cu dezechilibru ecologic.  Imaginile din acele locuri sunt atașate studiului.

Study of the protected areas (Mehedinti)