Steroid Al
Cazanele Dunării – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Se află la sud-vest și nord-est de localitatea Dubova, între Valea Ogradena și Ogașul Turcului. În această zonă Dunărea străbate cea mai îngustă și mai grandioasă zonă a Defileului Dunării, Cazanele Mari fiind despărțite de Cazanele Mici de bazinetul Dubova.

Prin Cazanele Dunării se înțelege porțiunea de defileu cuprinsă între gurile de vărsare a râurilor Plavișevița (în sud) și Ogradena (în nord), formând o unitate geomorfologică bine individualizată. Bazinetul miocen de la Dubova împarte Cazanele Dunării în două porțiuni distincte: Cazanele Mari și Cazanele Mici.

Cazanele Mari se întind între bazinetul Dubovei și Plavișevița și au o lungime de 3,8 km și  o lățime de 200 – 350 m, fiind formate din Dealul Ciucaru Mare (318 m), ai cărui pereți abrupți mărginesc latura stângă a fluviului și din Dealul Stirbățul Mare (768 m) situat pe teritoriul Serbiei.

Cazanele Mari și Cazanele Mici sunt despărțite între ele printr-un golf semicircular, bazinetul Dubova.

Cazanele Mici, având 3,6 km lungime și 150 – 350 m lățime, se întind între bazinetul Dubovei și Ogradena, sunt alcătuite din Dealul Ciucaru Mic (313 m) și Dealul Știrbățul Mic pe teritoriul Serbiei (626 m).

În zona Cazanelor, relieful carstic este bine reprezentat, atât prin formele exocarstice (lapiezuri, doline, uvale ), cât și endocarstice ( peșteri, avene ).