Steroid Al
Catedrala Episcopală din Dr. Tr. Severin – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Catedrala ortodoxă a municipiului Drobeta Turnu Severin vine să încununeze credinţa milenară a locuitorilor acestor meleaguri. De altfel, într-un oraş unde au fost găsite mărturii creştine din primele secole ale creştinismului, existenţa unui locaş de cult reprezentativ vine să dea mărturie peste veacuri despre spiritualitatea acestor meleaguri dar şi despre credinţa oamenilor de aici. Din istoria creştină ne rămân fixate în minte atât podul lui Traian de la Drobeta (construit de celebrul Apollodor din Damasc), căci pe aici a intrat creştinismul în Dacia, odată cu aducerea veteranilor romani, dar şi biserica mitropoliei Severinului de la 1370.

După anul 1833, odată cu trasarea noului oraş de către generalul Kiseleff, căci cel vechi fusese ars de turci, o familie de oameni credincioşi, este vorba de boierii Ion şi Ioana Grecescu a dorit să înalţe în cetate nu numai o Catedrală, ci chiar şi un Centru Eparhial. La acea vreme nu au primit teren la cererea lor, dar întrucât boierul Ion Grecescu a insistat la regele Carol care a poposit la Severin la intrarea sa în ţară (anul 1866), a primit teren la marginea oraşului, construind mai apoi biserica „Grecescu” şi un spital.

Iată că după aproape un secol şi jumătate, lacrimile acestor oameni credincioşi – Ion şi Ioana Grecescu – s-au prefăcut în bucurie. Astfel că, după 1990, în vremuri de liberatate, oameni de bine, atât clerici dar şi laici, şi-au arătat deschis dorinţa de a înălţa o Catedrală falnică în municipiul Drobeta Turnu Severin. Cel care a ridicat pentru prima dată problema construirii unei Catedrale în Drobeta Turnu Severin a fost vrednicul de pomenire, preotul severinean Constantin Inescu. Sfinţia sa amintea la acea dată că Severinul este oraşul cu cele mai puţine biserici din ţară, raportat la numărul de locuitori. La acel timp oraşul avea numai patru biserici, şi acelea foarte mici, la o popoluaţie de aproape 120.000 de locuitori.

Astfel s-a constituit un comitet de acţiune ce a luat legătura cu Consiliul Local în vederea obţinerii unui teren propice construirii acestui măreţ edificiu. Din acest comitet au făcut parte: pr. Vasile Nuhaiu (pe atunci consilier municipal), pr. prof. Constantin Chilim, Acad. Dr. Gheorghe Neagoe, Prof. Nicolae Roşca, Pr. Nicolae Verdeş, Dl. Ioţa Rogobete (secretarul Primăriei din oraş), Dl. Constantin Cântar şi Dl. Vasile Ion, enoriaşi ai Catedralei.

Într-un interviu dat unui post de televiziune local, secretarul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin, Ioţa Rogobete, amintea faptul că începutul a fost destul de anevoios, existând chiar anumite persoane care doreau să stopeze acest proiect. Însă dorinţa oamenilor de bine era foarte mare, de aceea binele avea să învingă, iar Severinul, singura capitală de judeţ fără o Catedrală, urma să se îmbogăţească cu o Comoară fără de preţ.

Începutul construirii Catedralei Ortodoxe a municipiului Drobeta Turnu Severin îl putem situa în anul 1992, atunci când, Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei a hotărât ca părintele Ioan Tobă, slujitor până atunci la biserica „Maioreasa” din oraş, să fie numit preot paroh al noi înfiinţate parohii ,,Naşterea Domnului” şi să se ocupe de construirea viitoarei Catedrale Ortodoxe. Preotul paroh urma să fie susţinut de părintele Vicar al Episcopiei Severinului şi Strehaiei – Grigore Petrescu – cel care pe atunci era protopopul locului, precum şi de comitetul de acţiune.

Se cuvine să amintim şi de contribuţia ierarhilor Olteniei de atunci. Atât vrednicul de pomenire Î.P.S. Mitropilit Nestor Vornicescu s-a deplasat în nenumărate rânduri la Drobeta Turnu Severin, luând parte chiar şi la şedinţe de Consiliu Local, dar şi vrednicul de pomenire episcop Damaschin Coravu (pe atunci Severineanul) s-a deplasat de foarte multe ori la Severin pentru rezolvarea problemei terenului.

Consilierii locali de atunci au propus mai multe locaţii: una lângă Hotel Parc, alta la intersecţia străzilor Smârdan cu B-dul Tudor Vladimirescu, una lângă staţia de autobuze din Piaţa Mircea, iar alta lângă Casa Tineretului. Aceasta din urmă a fost considerată cea mai bună, astfel că Î.P.S. Mitropolit Nestor Vornicescu a pus chiar piatra de temelie. Însă datorită faptului că locul era impropriu pentru o asemenea construcţie, după cum au arătat studiile geotehnice, iar opinia publică de atunci a susţinut foarte mult ca amplasamentul Catedralei să fie în centrul oraşului lângă clădirea Primăriei, a Consiliului Judeţean şi a Prefecturii, prin decizia nr. 38 din 21.07.1993, Consiliul Local de atunci a luat hotărârea ca această Catedrală să se ridice în centrul oraşului, acolo unde astăzi o vedem înălţată.

După această decizie mai sus amintită, la 25 martie 1994, Înaltpreasfinţitul Părinte Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei – a pus piatra de temelie pentru noua Catedrală.

Mai apoi, prin hotărârea nr. 72 din 18 august 1994 s-a concesionat cu titlu gratuit terenul aferent destinat construirii Catedralei Ortodoxe din municipiul Drobeta Turnu Severin.

La 21 aprilie 2002, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a sfinţit paraclisul, cu hramul ,,Naşterea Domnului”, aflat la subsolul clădirii, urmând ca viitoarea catedrală să aibă hramul „Învierea Domnului” și „Sf. Mare Mucenic Gheorghe – purtătorul de biruinţă” – ocrotitorul Severinului.

După o perioadă în care lucrările de construire au fost întrerupte din cauza lipsurilor financiare, odată cu reînfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi a instalării Preasfinţitului Părinte Nicodim ca Întâistătător al acestei Eparhii (25 aprilie 2004), lucrările de construire la catedrală aflate la cota 5,4 m. au fost reîncepute, beneficiind de sprijinul autorităţilor publice, al unor sponsori, precum şi al credincioşilor. Şi tot de atunci la Paraclisul situat la subsolul Catedralei se oficiază zilnic slujbele Vecerniei, Acatistului, Utreniei şi Sfintei Liturghii, transmise (din 23 aprilie 2005) în direct la Postul de Radio „Lumina” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

Din anul 2005, după ce părintele Ioan Tobă s-a pensionat a fost numit preot paroh, părintele George Daniel Achim, consilier al sectorului Cercetare-Dezvoltare în cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei, preluând astfel sarcina continuării lucrărilor de construire ale Catedralei Episcopale.

Au fost aduse clopotele de la Innsbruck (Austria), au fost aşezate crucile pe turlele Catedralei, s-a construit pridvorul, iar actualmente lucrările au ajuns la faza de finisaj interior şi exterior şi pictură.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu implicarea clerului şi a credincioşilor de pretutindeni catedrala se va sfinţi cât mai curând posibil.

Paroh,
Pr. Daniel Achim