Steroid Al
Biserica Maioreasa – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Biserica Maioreasa este localizată în Drobeta Turnu Severin, în apropiere de Colegiul Național Traian. (Adresa: Str. Smârdan nr. 2).

Biserica de rit ortodox poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sărbătorită anual pe 15 august. A fost zidită din temelie între anii 1842-1846, din inițiativa maiorului Ion Ciupagea și a soției sale Dumitrana Ciupagea, în timpul domniei princepelui Ghe. Bibescu.

Este prima biserică ortodoxă ridicată în orașul Tr. Severin la câțiva ani de la înființarea sa. Până în 1876, a fost singura biserică a orașului, iar până în 1881 a fost biserica catedrală a orașului.

Biserica este construită în formă de navă (corabie). Inițial biserica a avut o înfățișare deosebită de cea de astăzi (avea 3 turle: una mare deasupra naosului și două laterale mai mici la pronaos, iar tâmpla (catapeteasma) era din zid, nu avea pronaosul de astăzi și era împrejmuită cu zid de cărămidă. În 1906 s-a construit actualul pronaos.

Pictura inițială a bisericii în stil bizantin a aparținut zugravului Alexie din Câmpulung.

Toată pictura a fost restaurată și resfințită de-a lungul timpului: în 1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu; în 1974 de I Glavan din Novaci și în 1992 de către pictorii Papici Eugen și Florica din Drobeta Turnu Severin.

După opinia cunoscătorilor, Icoanele împărătești (Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului) din pronaos și din naos sunt anterioare picturii existente și sunt obiectele cele mai valoroase din punct de vedere artistic din această biserică prin vechimea și arta lor.