Steroid Al
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cervenița – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură

Numele Atracției Turistice: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cervenița

Locație: sat Cervenița, județul Mehedinți, la o distanță de 30 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin.

Descriere: AVPS Cervenița este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, privată, care deține Fondul de Vânătoare 18-Cervenița. El se întinde pe o suprafață de 15.617 ha și este compus din 5131 ha pădure, 7156 ha fânețe, vii, livezi și 3336 ha pășuni, iazuri, terenuri agricole, etc.

AVPS Cervenița mai dispune și de 2 lacuri din care unul este amenajat și introdus în circuitul de concursuri de pescuit sportiv (Lacul lui Săftoiu).

Informații și Contact:

Contact Asociație:

Președinte: Nandi COVLEA: tel: +40756621489

Vicepreședinte: Cosmin Marian SĂFTOIU: tel: +40723194625

Director Executiv: Petre ERCIANU: tel: +40742072029

Secretar: Gheorghe VLĂDICA: tel: +40745591996,

e-mail: gheorghevladica@yahoo.com

E-mail Asociație: avpscervenita@yahoo.com

Rută apropiată de alte rute tematice:

În zonă se mai pot vizita:

– Biserica “Sf. Calinic” din satul Fântâna Domnească, Prunișor

-Biserica “Sf. Mucenic Gheorghe” din satul Fântâna Domnească, Prunișor

Alte informații utile:

Permisul de vânătoare se obține conform art.28  din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:

“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România.

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

  1. a) vârsta minimă de 18 ani;
  2. b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;
  3. c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;
  4. d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;
  5. e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;
  6. f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.

(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”

AVPS Cervenița organizează partide de vânătoare cu grupuri restrânse, mari sau individual pentru toate speciile de vânat care se regăsesc pe Fondul cinegetic 18-Cervenița:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț tot anul 1 iun – 31 ian
Căprior 1 mai – 15 oct 1 sept – 15 feb
Iepure 1 nov – 31 ian
Fazan 1 oct – 28 feb
Vulpe tot anul
Șacal tot anul
Rață 1 sept – 15 feb
Sitar 1 sept – 28 feb
Guguștiuc 15 aug – 28 feb

În ceea ce privesc partidele de vânătoare cu străini, AVPS Cervenița asigură asistența necesară, cazare în hotelurile și motelurile din zonă, precum  și excursii cu mijloacele de transport proprii în zonele turistice ale județului Mehedinți și nu numai.

Pe data de 19 mai, pe unul din lacurile deținute de Asociație (Lacul lui Săftoiu) se organizează concurs de pescuit sportiv.