Steroid Al
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură

Numele Atracției Turistice: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna

Locație: sat Bahna, comuna Ilovița, județul Mehedinți, la o distanță de 30 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin.

Descriere: AVPS Bahna este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, privată, care deține două Fonduri de Vânătoare: 5-Vărciorova și 6-Podeni. Cele două fonduri sunt alipite și formează un trunchi comun cu o suprafață totală de 18.938 ha.

Informații și Contact:

Contact Asociație:

Președinte: Constantin VITEL: tel: +40723864483, e-mail: icuvitel@gmail.com

Alte informații utile:

Permisul de vânătoare se obține conform art.28  din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:

“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România.

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

 1. a) vârsta minimă de 18 ani;
 2. b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;
 3. c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;
 4. d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;
 5. e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;
 6. f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.

(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”

AVPS Bahna organizează partide de vânătoare, având următoarele pachete turistice pentru turiștii români:

Perioadă de vânătoare Tarife
mascul femelă mascul femelă
Mistreț tot anul 1 iun – 31 ian -împușcare: 1000 lei

– organizare vânătoare: 250/zi/vânător

– împușcare scroafă: 800 lei

– împușcare purcel: 500 lei

– organizare vânătoare: 250/zi/vânător

Căprior 1 mai – 15 oct 1 sept – 15 feb -tarif autorizație(trofeu): 500lei

-tarif preluare carne vânat: 10lei/kg eviscerate

– organizare vânătoare: 250/zi/vânător

-tarif autorizație(trofeu): 500lei

– organizare vânătoare: 250/zi/vânător

 • La goană, în grupuri de minimum 10 vânători și maxim 25 de vânători, tariful de organizare a partidei de vânătoare este de 300 lei/ vânător
 • Tarif opțional pentru cazare, masă și transport la pensiunile și hotelurile din zonă
 • Pentru a participa la partidele de vânătoare organizate, vânătorii trebuie să dețină următoarele documente:

-cartea de identitate

-permisul de armă

-permisul de vânătoare

-permisul de membru vânător

-asigurare împotriva accidentelor

-echipament corespunzător

-armele și muniția aferentă

AVPS Bahna organizează partide de vânătoare, având următoarele pachete turistice pentru turiștii străini:

 1. TARIFE PENTRU ORGANIZARE, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE, ÎMPUȘCARE ȘI PRELUARE VÂNAT:
TARIF PERIOADĂ
mascul femelă mascul femelă
Cerb comun -tarif împușcare pt trofeu: 1000-8000 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:

1000 euro

-tarif pentru foc greșit: 100 euro/foc

– tarif împușcare: 500 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:

300 euro

-tarif pentru foc greșit: 100 euro/foc

01.09-31.12 01.09-15.02
Tarif asistență fond de vânătoare: 100 euro/ zi/ vânător    
Căprior -tarif împușcare pt trofeu: 200-1000euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:100 euro

-tarif pentru foc greșit: 50 euro/foc

-tarif împușcare pt trofeu: 100 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:50 euro

-tarif pentru foc greșit: 25 euro/foc

01.05-15.10 01.09-15.02
Tarif asistență fond de vânătoare: 100 euro/ zi/ vânător    
Mistreț -tarif împușcare pt trofeu: 300-600(+10euro/cm colți inferiori)

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:150 euro

-tarif pentru foc greșit: 50 euro/foc

-tarif împușcare pt trofeu: 300 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:100 euro

-tarif pentru foc greșit: 50 euro/foc

 

-tarif împușcare purcel pt trofeu: 150 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată:50 euro

-tarif pentru foc greșit: 25 euro/foc

Tot anul 01.06-31.01
Vulpe -tarif împușcare pt trofeu: 25 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată: 10 euro

Tot anul
         Tarif asistență fond de vânătoare: 50 euro/ zi/ vânător
Vierzure -tarif împușcare pt trofeu: 25 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată: 10 euro

Tot anul
         Tarif asistență fond de vânătoare: 50 euro/ zi/ vânător
Iepure -tarif împușcare pt trofeu: 20 euro

-tarif pt piesa rănită și nerecuperată: 10 euro

01.11-31.01
         Tarif asistență fond de vânătoare: 50 euro/ zi/ vânător
Sitar de pădure -tarif împușcare: 100 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 2 euro/piesă

01.09 – 28.02
Porumbel gulerat -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 1 euro/piesă

01.09 – 10.02
Guguștiuc -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 1 euro/piesă

15.08 – 28.02

 

 

Prepelița -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 0,5 euro/piesă

15.08 – 31.10
Graur -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 0,1 euro/piesă

15.08 – 28.02
Sturz de vâsc -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 0,1 euro/piesă

01.09 – 28.02
Sturzul viilor -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 0,1 euro/piesă

01.09 – 28.02
Sturzul de iarnă -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

-tarif preluare vânat: 0,1 euro/piesă

01.09-28.02
Cioara grivă -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător

 

01.06 – 31.03
Coțofana -tarif împușcare: 50 euro/zi/vânător 01.06 – 31.03

 

Metode de vânătoare:

-dibuit: practicată dimineața și seara

– pândă: la puncte fixe și din observatoare, dimineața și seara

– la goană: ziua

Arme:

– cu țevi lise pentru vânatul mic

-cu țevi ghintuite pentru vânatul mare

Documente necesare:

-carte de identitate

-permis de vânătoare

-permis de armă

-asigurare împotriva accidentelor

-pașaport european

 • La solicitare, asociația emite pentru vânător o invitație, care va fi însoțită de permis temporar de vânătoare și asigurare împotriva accidentelor
 1. TARIFE PENTRU SERVICII EXTRA:
 2. Tarife de cazare la pensiune sau hotel:
Cameră simplă 100 euro/zi
Cameră dublă 150 euro/zi
 1. Tarif pentru interpret/ translator: 50 euro/zi
 2. Tarife pentru transport în afara fondurilor de vânătoare:
 • 0,5 euro/km
 • 10 euro/oră
 • 10 euro/ zi
 1. Tarife pentru închiriere arme de vânătoare și muniție:
 • cu țevi lise – 30 euro/ zi și cartușe – 1 euro/ buc
 • cu țevi ghintuite – 50 euro/ zi și cartușe – 5 euro/ buc
 1. Tarife de valorificare a cărnii la vânatul mare:
Specie de vânat Mod de livrare Valoare
Cerb comun Eviscerat 4 euro/ kg
Căprior Eviscerat 4 euro/ kg
Mistreț Eviscerat 3 euro/kg