Steroid Al
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură

Numele Atracției Turistice: Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți

Locație: Str. Aleea Castanilor nr.1, bl. A1, sc. 5, ap.1, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

Descriere: AJVPS Mehedinți este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, care deține 20 de Fonduri de Vânătoare: 2-Dubova, 3-Mraconia, 7-Isverna, 11-Bala, 12-Șovarna, 13-Ilovăț, 14-Balotești, 15-Turnu Severin, 17-Corcova, 19-Husnicioara, 21-Stârmina, 23-Burila Mare, 24-Ostrovul Mare, 26-Cioroboreni, 30-Cujmir, 32-Corlățel, 35-Iablanița, 37-Smadovița, 38-Greci și 39-Făuroaia.

Informații și Contact:

Contact Asociație:

Președinte Intermediar: Costel DĂESCU

tel: +40760 266 402, +40252 313 033

e-mail: ajvpsmh@yahoo.com

Rută apropiată de alte rute tematice:

În oraș se mai pot vizita:

 • Castelul de Apă
 • Palatul cultural Teodor Costescu
 • Termele Drobeta
 • Piciorul Podului lui Traian
 • Parcul Dragalina
 • Parcul Rozelor
 • Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier

Alte informații utile:

Permisul de vânătoare se obține conform art.28  din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:

“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România.

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

 1. a) vârsta minimă de 18 ani;
 2. b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;
 3. c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;
 4. d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;
 5. e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;
 6. f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.

(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”

Pe fondurile de vânătoare aflate în administrarea AJVPS Mehedinți se pot vâna următoarele specii:

Fondul cinegetic 2 – Dubova:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Cerb comun 01.09 – 31.12 01.09 – 15.02
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Gârlița mare 15.10 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Lisiță 01.09 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.09 – 15.02

Fondul cinegetic 3 – Mraconia:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Cerb comun 01.09 – 31.12 01.09 – 15.02
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Garlița mare 15.10 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Lisiță 01.09 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vierzure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.09 – 15.02

Fondul cinegetic 7 – Isverna:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Iepure 01.11 – 31.01
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.09 – 15.02

Fondul cinegetic 11 – Bala:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Cioara grivă 01.06 – 31.03
Cioara de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofana 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 12 – Șovarna:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Cioara grivă 01.06 – 31.03
Cioara de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 13 – Ilovăț:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 14-Balotești:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 15-Turnu Severin:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Turturică 15.08 – 30.09
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Gârlița mare 15.10 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10
Lișiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 17-Corcova:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Turturică 15.08 – 30.09
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Graur 15.08 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 19 -Husnicioara:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Turturică 15.08 – 30.09
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 21 – Stârmina:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Viezure 01.08 – 3.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 23 – Burila Mare:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Șacal Tot anul
Căprior 01.05 – 15.10 01.05 – 15.10

Fondul cinegetic 24 – Ostrovul Mare:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Rața cârâitoare 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Becațină comună 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 26 – Cioroboreni:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Rața cârâitoare 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Becațină comună 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 30 – Cujmir:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Rața cârâitoare 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul

Fondul cinegetic 32 – Corlățel:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Gâscă de vară 15.08 – 15.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Rața mică 01.09 – 10.02
Rața cârâitoare 01.09 – 10.02
Lisiță 01.09 – 10.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Becațină comună 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 35 – Iablanița:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Prepeliță 15.08 – 31.10
Graur 15.08 – 28.02
Ciocârlia de câmp 15.09 – 31.10
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Garlița mare 15.08 – 15.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 37 – Smadovița:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

Fondul cinegetic 38 – Greci:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Prepelița 15.08 – 31.10
Turturică 15.08 – 31.09
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03

 Fondul cinegetic 39 – Făuroaia:

Perioadă de vânătoare
mascul femelă
Mistreț Tot anul 01.01 – 31.01
Iepure 01.11 – 31.01
Fazan 01.10 – 28.02
Potârniche 15.09 – 31.12
Porumbelul gulerat 01.09 – 10.02
Guguștiuc 15.08 – 28.02
Turturică 15.08 – 31.09
Graur 15.08 – 28.02
Sturz de vâsc 01.09 – 28.02
Sturzul viilor 01.09 – 28.02
Sitar de pădure 01.09 – 28.02
Rața mare 01.09 – 15.02
Cioară grivă 01.06 – 31.03
Cioară de semănătură 15.08 – 31.01
Coțofană 01.06 – 31.03
Vulpe Tot anul
Viezure 01.08 – 31.03
Șacal Tot anul
Căprior 01.06 – 31.03 01.06 – 31.03