Steroid Al
Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul cu titlu: ”Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare. Conservarea biodiversităţii în perspectiva dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Programul Operaţional Sectorial, SMIS-CSNR 10883; perioada de implementare a proiectului: 2009-2011.

Scurtă descriere: Conservarea biodiversităţii în perspectiva dezvoltării durabile a Ariei Naturale Protejate Gruia – Gârla Mare, Implementarea măsurilor de conservare a speciilor de păsări de importanţă comunitară prin elaborarea planului de management al Ariei Naturale Protejate Gruia – Gârla Mare, avizat de ANAP; Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale cu privire la conservarea speciilor de păsări de importanţă comunitară din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare; Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a Ariei Naturale Protejate Gruia – Gârla Mare.

Proiectul a realizat următoarele activităţi:

  • Elaborarea planului de management al Ariei Naturale Protejate Gruia – Gârla Mare;
  • Inventarierea speciilor de păsări de importanţă comunitară din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare şi evaluarea stării actuale de conservare a Ariei Naturale Protejate;
  • Cartografierea Ariei Naturale Protejate Gruia – Gârla Mare, elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de păsări de importanţă comunitară din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare şi identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare cu evidenţierea tipului de proprietate;
  • Realizarea a 4 sesiuni de informare cu privire la speciile de păsări de interes comunitar din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare;
  • Realizarea a 4 workshop-uri tematice „Salvaţi păsările din Europa!”;
  • Realizarea unui film documentar „Salvaţi păsările din Europa!”;
  • Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de păsări de interes comunitar din Aria Naturală Protejată Gruia – Gârla Mare.