Steroid Al
Schitul Topolniței – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Mănăstirea Topolnița este o veche mănăstire ortodoxă, așezată pe valea râului Topolnița, în comuna Izvoru Bârzii, județul Mehedinți, la o distanță de circa 35 de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Este singurul schit în ființa din județul Mehedinți.

Hram: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai).

Mănăstirea, monument de arhitectură, datează din secolul XIV (1376-1384 în timpul lui Radu cel Frumos). Tradiţia numeşte ca ctitor pe călugărul Nicodim, cel care a continuat un plan pentru mai multe lăcaşuri din vestul Olteniei.
Biserica actuală, în formă de cruce greacă, a fost ridicată în anul 1646, de ctitorul Lupu Buligă. Biserica veche este construită în stil bizantin, zidită din piatră și cărămidă. Intrarea în biserică se face printr-o ușă dublă, fixată într-un portal de piatră.

Biserica a fost pictată în anul 1673, în fresca bizantină, de zugravii Grigore „Grecul” și Dima „Romanul”. Remarcabilă este fresca „Judecata de Apoi”, zugravită pe fațada exterioară a peretelui vestic. În pronaos se găsesc lespezile mormintelor familiei ctitorului Buliga, de o deosebită importanţă istorică şi artistică.
După secularizare (1863), schitul a fost părăsit şi reînfiinţat în 1930. În anul 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparaţii parţiale şi s-au reconstruit trei chilii. S-au executat reparaţii şi restaurări, iar în ultimii ani s-a construit un corp de chilii şi un dig pentru prevenirea inundaţiilor.

Biserica mănăstirii cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” are dimensiuni 17,8×7,20 m, ziduri masive din piatră şi cărămidă.
Alături de documentele de arhivă şi fresca, inscripţiile din biserica constituie un izvor de cea mai mare importanță pentru istoricul mănăstirii de la Schitul Topolniţei.

Turnul clopotniţei, dispus pe trei niveluri, refăcut în sec. XVIII, are fundaţia din piatră şi ziduri masive din piatră şi cărămidă.
Chiliile amplasate pe laturile de nord, vest şi sud ale incintei au fost construite pe vechile temelii datând cel puţin din sec. XVII, iar ultimele două au fost refăcute în anul 1940. Mănăstirea Schitul Topolniţei, monument de arhitectură, este cuprinsă în circuitul turistic.