Vânătoare
Entries
5
5 items
# Id NUMELE OBIECTIVULUI Ruta Tematică: Numele Atracției Turistice: Strada Oras Judet Tara Descriere Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări Condiții: - Organizație/telefon/e-mail/website - rezervare/preț - sezon / timp de lucru - link-uri: website/facebook, instagram, ghid… Rută apropiată de alte rute tematice Alte informații utile Locatia pe harta. Imagini.
1 153
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți
Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură
Numele Atracției Turistice: Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți
Locație: Str. Aleea Castanilor nr.1, bl. A1, sc. 5, ap.1, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Descriere: AJVPS Mehedinți este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, care deține 20 de Fonduri de Vânătoare: 2-Dubova, 3-Mraconia, 7-Isverna, 11-Bala, 12-Șovarna, 13-Ilovăț, 14-Balotești, 15-Turnu Severin, 17-Corcova, 19-Husnicioara, 21-Stârmina, 23-Burila Mare, 24-Ostrovul Mare, 26-Cioroboreni, 30-Cujmir, 32-Corlățel, 35-Iablanița, 37-Smadovița, 38-Greci și 39-Făuroaia.
Informații și Contact: Contact Asociație: Președinte Intermediar: Costel DĂESCU tel: +40760 266 402, +40252 313 033 e-mail: ajvpsmh@yahoo.com 
Rută apropiată de alte rute tematice: În oraș se mai pot vizita:-	Castelul de Apă-	Palatul cultural Teodor Costescu-	Termele Drobeta-	Piciorul Podului lui Traian-	Parcul Dragalina-	Parcul Rozelor-	Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier
Alte informații utile:Permisul de vânătoare se obține conform art.28 din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România. (3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:a) vârsta minimă de 18 ani;b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”
Show on Map
2 154
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna
Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură
Numele Atracției Turistice: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna
Locație: sat Bahna, comuna Ilovița, județul Mehedinți, la o distanță de 30 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin. 
Descriere: AVPS Bahna este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, privată, care deține două Fonduri de Vânătoare: 5-Vărciorova și 6-Podeni. Cele două fonduri sunt alipite și formează un trunchi comun cu o suprafață totală de 18.938 ha.
Informații și Contact: Contact Asociație: Președinte: Constantin VITEL: tel: +40723864483, e-mail: icuvitel@gmail.com 
Alte informații utile:Permisul de vânătoare se obține conform art.28 din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România. (3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:a) vârsta minimă de 18 ani;b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”
Show on Map
3 155
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți
Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură
Numele Atracției Turistice: Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mehedinți
Locație: Str. Aleea Castanilor nr.1, bl. A1, sc. 5, ap.1, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Descriere: AJVPS Mehedinți este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, care deține 20 de Fonduri de Vânătoare: 2-Dubova, 3-Mraconia, 7-Isverna, 11-Bala, 12-Șovarna, 13-Ilovăț, 14-Balotești, 15-Turnu Severin, 17-Corcova, 19-Husnicioara, 21-Stârmina, 23-Burila Mare, 24-Ostrovul Mare, 26-Cioroboreni, 30-Cujmir, 32-Corlățel, 35-Iablanița, 37-Smadovița, 38-Greci și 39-Făuroaia.
Informații și Contact: Contact Asociație: Președinte Intermediar: Costel DĂESCU tel: +40760 266 402, +40252 313 033 e-mail: ajvpsmh@yahoo.com 
Rută apropiată de alte rute tematice: În oraș se mai pot vizita:-	Castelul de Apă-	Palatul cultural Teodor Costescu-	Termele Drobeta-	Piciorul Podului lui Traian-	Parcul Dragalina-	Parcul Rozelor-	Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier
Alte informații utile:Permisul de vânătoare se obține conform art.28 din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România. (3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:a) vârsta minimă de 18 ani;b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”
Show on Map
4 156
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna
Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură
Numele Atracției Turistice: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna
Locație: sat Bahna, comuna Ilovița, județul Mehedinți, la o distanță de 30 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin. 
Descriere: AVPS Bahna este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, privată, care deține două Fonduri de Vânătoare: 5-Vărciorova și 6-Podeni. Cele două fonduri sunt alipite și formează un trunchi comun cu o suprafață totală de 18.938 ha.
Informații și Contact: Contact Asociație: Președinte: Constantin VITEL: tel: +40723864483, e-mail: icuvitel@gmail.com 
Alte informații utile:Permisul de vânătoare se obține conform art.28 din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România. (3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:a) vârsta minimă de 18 ani;b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”
Show on Map
5 157
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cervenița
Ruta Tematică: Traseul Natural – Activități în Natură
Numele Atracției Turistice: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cervenița
Locație: sat Cervenița, județul Mehedinți, la o distanță de 30 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin. 
Descriere: AVPS Cervenița este o asociație de vânătoare și pescuit sportiv, privată, care deține Fondul de Vânătoare 18-Cervenița. El se întinde pe o suprafață de 15.617 ha și este compus din 5131 ha pădure, 7156 ha fânețe, vii, livezi și 3336 ha pășuni, iazuri, terenuri agricole, etc. AVPS Cervenița mai dispune și de 2 lacuri din care unul este amenajat și introdus în circuitul de concursuri de pescuit sportiv (Lacul lui Săftoiu).
Informații și Contact: Contact Asociație: Președinte: Nandi COVLEA: tel: +40756621489 Vicepreședinte: Cosmin Marian SĂFTOIU: tel: +40723194625 Director Executiv: Petre ERCIANU: tel: +40742072029 Secretar: Gheorghe VLĂDICA: tel: +40745591996, e-mail: gheorghevladica@yahoo.com E-mail Asociație: avpscervenita@yahoo.com
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Biserica “Sf. Calinic” din satul Fântâna Domnească, Prunișor-Biserica “Sf. Mucenic Gheorghe” din satul Fântâna Domnească, Prunișor
Alte informații utile:Permisul de vânătoare se obține conform art.28 din Legea 407/2006 cu completările și modificările ulterioare:“(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România. (3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:a) vârsta minimă de 18 ani;b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.”
Show on Map