Jedinstveni predeli – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Zăton Jezero

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine Naziv atrakcije: Zăton Jezero Lokacijau Ponoarele Commune, Mehedinti županije. Jezero se nalazi u depresiji uzvodno od pećine Ponoare, Mehedinti plato, povezano sa hidrografskim sistemom pećine. Opis: Lake Zaton, poznat...

Șimian Ostrvo

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine Naziv atrakcije: Șimian Ostrvo Lokacija: u opštini Šimian, Mehedinti županije. Ostrvo se nalazi nizvodno od hidroelektrane Gvozdenih kapija I, između Rumunije i Srbije, jugoistočno od Drobete Turnu-Severin, u blizini...