Sălașele

Sălaşele sunt forme de locuire temporară în afara satului, gospodării agro-pastorale, situate izolat pe terenuri agricole şi pe fâneţe, acolo unde locuitorii cresc animalele. De obicei, sunt folosite pentru activitățile specifice zonei – creșterea...