Peisaje naturale unice
Entries
21
21 items « of 2 »
# Id NUMELE OBIECTIVULUI Ruta Tematică: Numele Atracției Turistice: Strada Oras Judet Tara Descriere Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări Condiții: - Organizație/telefon/e-mail/website - rezervare/preț - sezon / timp de lucru - link-uri: website/facebook, instagram, ghid… Rută apropiată de alte rute tematice Alte informații utile Locatia pe harta. Imagini.
1 100
Aria Naturală Protejată Blahnița
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Aria Naturală Protejată Blahnița
Locație: în județul Mehedinți, România. Accesul se face de pe drumul DN6 pe ruta: Craiova - Filiași - Strehaia - Prunișor - Poroina - Șimian, drumul național DN56A până la Hinova.
Descriere: Aria naturală se află în extremitatea central-sudică a județului Mehedinți. Situată în Lunca Dunării, Aria protejată Blahnița se întinde pe teritoriul comunelor Burila Mare, Devesel, Gogoșu, Hinova, Jiana și Pătulele și este străbătută de drumurile naționale DN56C (care leagă orașul localitatea Salcia de Burila Mare) și DN56A (care leagă Calafat de Drobeta-Turnu Severin). Aria Blahnița se întinde pe o suprafață de 43.711 hectare și este considerată zonă umedă de importanță internatională. Ea cuprinde două rezervații naturale: Pădurea Bunget și Pădurea Stârmina și este străbătută de râul cu același nume.
Informații și Contact: Aria se află în administrarea World Wide Fund for Nature: Tel: +4021 317 49 96 Fax: +4021 317 49 97 email: office@wwfdcp.ro webside: http://www.wwf.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:1.	Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Bistrița, comuna Hinova2.	Castrul Roman de la Hinova3.	Biserica "Sf. Gheorghe" din satul Dunărea Mică, comuna Devesel4.	Biserica de lemn din Pătulele5.	Biserica "Sf. Petru și Pavel" din satul Viașu, comuna Pătulele6.	Așezarea romană de la Gogoșu (sec. II - III p. Chr.)7.	Situri arheologice: Batoți, Crivina, Tismana, 8.	Situl arheologic "La Punți" de la Bistrețu (Epoca bronzului, Eneolitic)9.	Situl arheologic "La Ochiuri" de la Devesel (sec. VII-VI a. Chr., Epoca bronzului, Cultura Gârla Mare, Neolitic)10.	Situl arheologic de la Ostrovu Corbului11.	Situl arheologic de la Izvoru Frumos12.	Pădurea Stârmina
Show on Map
2 101
Dunărea la Gârla Mare-Maglavit
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Dunărea la Gârla Mare-Maglavit
Locație: Aria naturală se află în Lunca Dunării din județul Mehedinți, România, pe raza comunelor Gârla Mare, Gruia și Vrata, în apropierea drumului național DN56C.
Descriere: Dunărea la Gârla Mare-Maglavit este o arie cu o suprafață de aproximativ 2.750 hectare. Teritoriul ei este acoperit de păduri de foioase, păduri “de tranziție” spre tufărișuri, mlaștini, râuri și lacuri, pășuni, pe lângă care mai apar pe alocuri suprafețe cu vii și livezi precum și terenuri arabile. În Aria Gruia-Gârla Mare viețuiesc păsări precum: Stârc Galben, Rață Roșie, Buhai de Baltă, Cirighiță cu obraji albi, Erete de Stuf, Șoim Dunărean, Codalb, Picioroange, Stârc Pictic, Stârc de Noapte, Cormoran Pitic, Dumbrăveancă, Lopătar. Tot aici întâlnim colonii de Lăstun de mal, Prigorii, Corcodelul Mare și Grelușelul de Zăvoi. Dintre mamifere aici trăiesc popândăi și vidre.
Informații și Contact: Aria se află în administrarea World Wide Fund for Nature: Tel: +4021 317 49 96 Fax: +4021 317 49 97 Email: office@wwfdcp.ro Website: http://www.wwf.ro  
Rută apropiată de alte rute tematice:În zonă se mai pot vizita: - Biserica "Pogorârea Sf. Duh" din satul Gârla Mare, construită în 1838 și declarată monument istoric - Biserica din Gruia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită 1834, monument istoric - În punctul „Podul peste ierugă”, la 200 m est de fostul complex pentru creşterea porcilor, se află un sit arheologic cu locuire din epoca romană. - În punctul „Gârloacă”, pe malul Dunării, în dreptul km fluvial 835-836 se află un sit arheologic cu locuiri din epoca bronzului şi prefeudală. - În punctul „La carieră” sau „La duzi” se află un sit arheologic cu locuire din perioada prefeudală - În punctul „La grinduri” sau „Fântâna lui Bucă” se află o necropolă feudală semnalată la suprafaţă de trei cruci de piatră - În dreptul km fluvial 840 se găsesc ruinele unei ferme romane (villa rustica) de la Gârla Mare este situată în partea de sud a satului, pe malul înalt, neinundabil al Dunării. Această fermă agricolă romană a fost întemeiată după înfiinţarea provinciei Dacia.- În insula din faţa localităţii se află numeroase fragmente ceramice care atestă locuirea acesteia de purtătorii culturilor Verbicioara şi Gârla Mare din epoca bronzului, precum şi în Hallstatt
Alte informații utile: Cazare: Pensiunea Gruia: +4 0252394048, e-mail: office@pensiuneagruia.ro 
Show on Map
3 102
Cornetul Bălții
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Cornetul Bălții
Locație: în județul Mehedinți, România. Este localizat în sud-vestul satului Balta, în extremitatea nord-vestică a județului Mehedinți, în Podișul Mehedinți, între Munții Mehedinți și Piemontul Getic, aproape de limita teritorială cu județul Caraș-Severin. Este străbătut de drumul județean DJ670 și se află la o distanță de aproximativ 14 km de comuna Isverna.
Descriere: Este o arie naturală de interes national situată în județul Mehedinți, pe teritoriul administrativ al comunei Isverna. Cornetul Bălții, cu o suprafață de 30 de hectare, este o arie inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți și se învecinează la nord-est cu rezervația naturală Cornetul Babelor și Cerboanei.
Informații și Contact: Cornetul Bălții se află în administrarea Geoparc Platoul Mehedinți: tel: +4 0372 521 116 e-mail: geoparcmehedinti@gmail.com      website: http://www.geoparcmehedinti.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice:    În zonă se mai pot vizita:    - Rezervația Naturală Cornetul Babelor și Cerboanei    - Peștera Isverna    - Poiana Beletina    - Izvoarele și Cheile Coșuștei.
Alte informații utile Cazare:-	Pensiunea Pietrele Albe: Satul Seliștea, comuna Isverna, tel: +40722 335 322.Evenimente:-	Concursul KARST ISVERNA MTB – concurs mountain-bike de tip maraton – comuna Isverna - luna august Sărbători în comuna Balta:-	Măsuratul Oilor –luna mai-	Praznice - în toate zilele mari , începând cu Vinerea Mare-	De Anul Nou, în comună este un obicei conform căruia se sădesc cepele spre a se vedea în care lună este mai multă ploaie, iar dimineaţa, copiii se duc la moaşe cu colaci. -	De Bobotează, noaptea fetele își pun busuioc sub cap să-şi viseze ursitul. Mai tot timpul, pe uliţe copiii joacă diferite jocuri rămase ca moştenire de la bătrânii satului: bâza, bici, zaboş.
Show on Map
4 103
Insula Ostrovul Mare
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Insula Ostrovul Mare
Locație: în comuna Gogoșu, județul Mehedinți, România. Insula se află în dreptul comunei Gogoșu ,la 43 km față de Drobeta Turnu Severin.
Descriere: Insula Ostrovu Mare este situată pe Dunăre, în dreptul localității Gogoșu, în amonte de hidrocentrala Porțile de Fier II. Are o lungime de cca. 14,00 km, o lățime cuprinsă între 500 și 3.000 de metri și o suprafață de 22 km, fiind una dintre cele mai mari insule românești de pe Dunăre. Este cel mai mare Ostrov de pe cursul Dunării.
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări: În timpul perioadei comunismului, pe insula s-au construit blocuri în care locuiau muncitorii care lucrau la Hidrocentrala Porțile de Fier II. Au venit aici, atunci specialişti şi muncitori din toate colţurile ţării şi peste noapte s-a format un mic oraş, ridicat initial din barăci de carton. Mai târziu au fost construite și blocurile din cărămidă, şcoala, dispensarul, dar şi un club unde oamenii se puteau destinde. Astfel în anul 1977 se naște o nouă comunitate numită Colonia Porțile de Fier II. Astăzi, pe insula au mai rămas doar circa 70 de familii care trăiesc izolat de restul comunității. 
Informații și Contact: Insula Ostrovul Mare se află pe teritoriul administrativ al comunei Gogoșu: Primărie: tel: +4 0252-357228
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Hidrocentrala Porțile de Fier II. 
Alte informații utile: Transport:    - Acum câteva decenii, se putea ajunge doar cu bacul, însă acum se poate ajunge și cu mașina, pe DN56B ce traversează brațul Dunărea Mică peste un baraj secundar din extremitatea Nord-Vestică și străbate insula spre Sud-Est, înspre frontiera cu Serbia.    - Mai există un pod, tot peste Dunărea Mică, foarte spectaculos, aflat la capătul unui drum, care asigură legătura între DN56B și satul Balta Verde.
Show on Map
5 104
Insula Șimian
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Insula Șimian
Locație: în comuna Șimian, județul Mehedinți, România. Insula este situată în aval de hidrocentrala Porțile de Fier I, între România și Serbia, la sud-est de municipiul Drobeta Turnu-Severin, în dreptul localității Șimian, ea fiind vizibilă de pe DN6.
Descriere: Insula are o suprafață de 55,50 de hectare iar descoperirile arheologice atestă faptul că ea a fost locuită încă din neoliticul mijlociu. În timpul construcției Podului lui Traian între anii 103 și 105, insula a servit drept bază naturală pentru baraje de deviere a apei. În anul 1968, înainte de construcția lacului de acumulare Porțile de Fier, o serie de obiecte și obiective au fost strămutate pe insula Șimian de pe insula Ada-Kaleh. Ele se mai găsesc și astăzi pe insula Șimian. 
Informații și Contact: Insula se află pe teritoriul administrativ al comunei Șimian: Primărie: tel: +4 0252-338693
Rută apropiată de alte rute tematice: În comună se mai pot vizita: 1.	Cula lui Tudor Vladimirescu2.	Cula lui Nistor3.	Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, din Cerneți, ridicată la 1820 4.	Biserica “Sf. Nicolae și Sf. Spiridon”, din Cerneți, o biserică al cărei plan prezintă o particularitate unică prin faptul că pronausul şi naosul sunt ieşite în lateral şi se sprijină pe resalituri mici5. Mănăstirea Cerneți6. Situl Paleontologic Dedovița
Alte informații utile: Cazare: -	Hotel Eden: tel: +4 0252 321 321-	Pensiunea Class Drobeta: tel: +4 0252 338 645-	Pensiunea Cambera: tel: +4 0743 595 466Transport:La acest “Muzeu în aer liber“ se poate ajunge doar pe apă, fiind necesar transportul nautic.
Show on Map
6 105
Lacul fără fund
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Lacul fără fund
Locație: în satul Negrești, comuna Malovăț, județul Mehedinți, România. Satul se află la o distanță de 19 km de Drobeta Turnu Severin. 
Descriere: „Lacul fără fund” , cunoscut și sub numele de „Balta lui Oproiu”, este cunoscut încă de pe vremea celui de-al doilea război mondial ca fiind lacul care nu seacă niciodată dar nici nu crește, indiferent de anotimp. Astfel, localnicii l-au numit „Lacul fără fund”, însă acest lac este un lac care nu apare pe harta județului Mehedinți. Legenda spune că apele acestui lac ascund averile oamenilor care au locuit în zonă dar și tancurile nemțești. Au existat curioși care au intrat în apele lacului, încercând să vadă cât de adânc este el, dar au fost scoși afară de curenți. Legenda spune chiar că lacul ar comunica cu centrul pământului, datorită apelor sale care la un moment dat au început să fiarbă. Poveștile merg mai departe și susțin că în timpul celui de-al doilea război mondial, oamenii ar fi săpat un drum pe sub lac pentru a distrage atenția trupelor nemțești și că tancurile acestora ar fi întrat pe acel drum și nu ar mai fi ieșit la suprafață. Se spune că lacul ar fi fost blestemat de o fată care ar fi fost batjocorită pe malul lacului și de atunci lacul ar fi devenit foarte urât și bântuit de spirite rele. O altă poveste spune că sătenii au aruncat în apă mai multe lăzi cu obiecte prețioase, de frica prădătorilor, dar nu au mai reușit să le recupereze dată fiind adâncimea lacului. În ziua de astăzi, nimeni nu mai încearcă să îi testeze adâncimea, cu atât mai mult cu cât în urmă cu câțiva ani, câțiva scafandri au avut o tentativă să măsoare acest lac, dar tentativa lor a eșuat din cauză că în momentul în care au coborât circa 90 de metri în subteran, costumele lor au început să se topească, nu se știe nici până azi din ce motiv.
Informații și Contact: Lacul se află pe teritoriul administrativ al comunei Malovăț : Primăria: tel: +40252 707 211, website: www.primariamalovat.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:-	Locul fosilifer Malovăţ
Show on Map
7 106
Lacul Zăton
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Lacul Zăton
Locație: în comuna Ponoarele, județul Mehedinți, România. Lacul este localizat în depresiunea aflată în amonte de Peștera Ponoare, din Podișul Mehedinți, având legatură cu sistemul hidrografic al peşterii.
Descriere: Lacul Zăton, cunoscut și sub numele de Zătonul Mare, are 2 km pătrați și este un lac temporar având momente când este plin, dar și momente în timpul verii în care seacă complet. El poate rămâne nesecat mult timp dacă ponorurile sunt acoperite cu aluviuni aduse de pe versanţii dealurilor. De aceea mai este cunoscut și sub numele de “Lacul Fantomă”. Este de origine carstică și se întinde, în anotimpurile cu precipitații, pe o suprafață de câteva hectare, sub altitudinea de 350m pe care o are depresiunea. Din punct de vedere carstic, Lacul Zaton prezintă particularități deosebite, fiind considerat cel mai mare lac carstic din România. În unele primăveri ploioase, când se topesc zăpezile, lacul poate atinge și 2,5 km lungime, o suprafața de 2 kmp și peste 20m adâncime. Depresiunea Ponoarele cunoscută și sub numele Zătonul Mic, are o suprafață de 0,8 kmp și formă alungită, întinzându-se din Valea Turcului până în Valea Morilor unde atunci când sunt precipitații abundente, se formează un lac de dimensiuni mai reduse decât cele ale Zătonului Mare.
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări: Denumirea lacului provine de la verbul "a zătoni" care înseamnă „a stăvili cursul unei ape (cu zătoane)”. Astfel, localnicii au atribuit această denumire lacului deoarece el se formează prin bararea drumului firesc al apelor de către Dealul Peşterii. 
Informații și Contact: Lacul se află pe teritoriul administrativ al comunei Ponoarele: Primărie: tel: +4 0252-381512, website: http://www.ponoarele.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se pot vizita:-	Podul lui Dumnezeu, din Ponoarele-	Peștera Podului, din Ponoarele-	Câmpurile cu Lapiezuri, din Ponoarele-	Pădurea de Liliac, din Ponoarele-	Moara de lemn ( Moara Cracucenilor ) situata pe Valea Morilor-	Biserica din Ponoarele
Alte informații utile Cazare în Ponoarele:Conacu’ Boierului: tel: +40740 057 390Pensiunea Maria-Elena: tel: +4 0752 112 711Evenimente în comuna Ponoarele:-	Sărbătoarea Liliacului – luna mai-	Festivalul National Concurs de Folclor „Ponoare, Ponoare” – luna august 
Show on Map
8 107
Muntele din piatră de calcar.
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Muntele din piatră de calcar
Locație: în comuna Șovarna, județul Mehedinți. Muntele din piatră de calcar de la Șovarna se află la o distanța de 53 km față de Drobeta Turnu Severin. Drumul care ajunge în comuna Șovarna este DJ607A și pleacă din Drobeta Turnu Severin spre comuna Șișești.
Descriere: Muntele din piatră de calcar de la Șovarna este unul din obiectivele turistice ale Olteniei care merită vizitat. El este martorul tăcut al sutelor de ani care au trecut peste Șovarna. Multă vreme el a constituit o sursă bună de venit pentru localnici. Zeci de care cu piatră de munte erau încărcate zilnic şi duse către varniţe pentru producerea varului. Astăzi, în comună mai există doar o singură varniţă, pe care proprietarii o mai ţin doar de dragul timpurilor trecute. Fabricarea varului nu mai este rentabilă din cauza cantităţii prea mari de lemn care trebuie arsă. Pe vremea comunismului, aici s-a construit un drum militar strategic care unește Șovarna de Băile Herculane, din județul Caraș-Severin. Acest drum de la baza muntelui, devine, câțiva ani mai târziu, loc de pelerinaj pentru turiștii care vin în zonă, întrucât dezvăluie locuri de o frumusețe incontestabilă în care natura se arată în toată splendoarea ei.
Informații și Contact: Muntele de piatră se află pe teritoriul administrativ al comunei Șovarna: Primărie: tel: +4 0252-707481, website: http://primariasovarna.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:1.	Biserica din lemn, aflată în cătunul Păpeşti, sat Ohaba, atestată ca monument istoric din 18302.	Biserica „Sfântul Nicolae“, din satul Şovarna, atestată în 18903.	Fântâna și Monumentul dedicate eroilor din Primul Război Mondial din 1927
Show on Map
9 108
Pădurea de liliac de la Ponoarele
 Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Pădurea de liliac de la Ponoarele
Locație: în comuna Ponoarele, județul Mehedinți. Se găsește la 3 km sud de localitatea Ponoarele, între dealurile Băluței și Răiculeștilor, o distanță de 4 km de localitatea Baia de Aramă, pe drumul ce leagă orașele Drobeta Turnu Severin de Târgu Jiu.
Descriere: Este o rezervație botanică aparținând zonei carstului de platformă al Podișului Mehedinți. Aceasta s-a format într-o depresiune intramontană, unde apar numeroase ponoare calcaroase. Pădurea de liliac de la Ponoare este o rezervație botanică considerată de mulți o minune a naturii. Este cea mai mare pădure de liliac din țară. Rezervația se întinde pe o suprafață de 20 ha și se află la o altitudine de 500m. Ea s-a conservat datorită climatului blând, cu influențe submediteraneene și a fost declarată ulterior, arie protejată. Declarată monument al naturii începând cu anul 1965, ea face parte din aria protejată „Geoparcul Platoul Mehedinți”. În pădure, pe lângă liliac (Syringa vulgaris) și mojdrean (Fraxinus ornus), care sunt speciile principale, mai apar și gorunul (Quercus petraea), garnița (Quercus farnetto), etc. De asemenea mai apar și cornul (Cornus mas), darmox (Viburnum lantana), jugastrul (Acer campestre), alunul (Corylus avellana), păducelul (Crataegus monogyna) și scorușul (Sorbus torminalis). Speciile rare floristice care se găsesc aici sunt laleaua neagră și vișinul turcesc iar dintre speciile faunistice amintim vipera cu corn și broasca țestoasă.
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări: Atunci când aici înflorește liliacul, adică în prima parte a lunii, se așterne un covor verde colorat cu nuanțe de la alb la violet, care degajează un parfum deosebit. În fiecare an, începând cu anul 1965, în aceste locuri, se organizează “Sărbătoarea Liliacului”. Localnicii spun că sărbătoarea are rădăcini mult mai adânci, ea ținându-se încă din timpuri străvechi, când toată lumea se aduna pentru a se bucura de umbra pădurii de liliac.
Informații și Contact: Pădurea de liliac se află pe teritoriul administrativ al comunei Ponoarele: Primărie: tel: +40252 381 512 website: www.ponoarele.ro e-mail: primaria@ponoarele.ro
Rută apropiată de alte rute tematice: În comună se mai pot vizita: - Podul lui Dumnezeu, - Peștera Ponoarele, - Câmpurile cu Lapiezuri, - Pădurea de Liliac, - Bisericuța de sub Stei, - Zatonul Mare, -Biserica din Ponoarele
Alte informații utile Cazare: Conacul Boierului: Ponoarele, tel: +40740 057390Campare Lapiezuri: PonoareleEvenimente:-	În luna iulie, are loc Festivalul “Ponoare, Ponoare”, -	În luna mai, este organizată Sărbătoarea Liliacului.
Show on Map
10 109
Pădurea Stârmina
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Pădurea Stârmina
Locație: în județul Mehedinți. Este localizată în partea central-vestică a județului Mehedinți, în Lunca Dunării, în vecinătatea comunei Rogova. Pădurea este traversată de drumul național DN56A care leagă orașul Calafat de Drobeta-Turnu Severin.
Descriere: Pădurea Stârmina este o arie protejată de interes național, situată în județul Mehedinți, pe teritoriul administrativ al comunei Hinova. Rezervația naturală face parte din Situl Natura 2000. Este o arie cu o suprafață de 123 de hectare care conservă habitate naturale și specii importante sub aspect forestier. Valoarea acestei rezervații se datorează suprafețelor compacte cu ghimpe și amestec de diferite foioase. Valențele peisagistice nu sunt deosebite, însă interesantă este zona din vecinatatea Dunării Mici.
Informații și Contact: Aria se află în administrarea World Wide Fund for Nature: Tel: +4021 317 49 96 Fax: +4021 317 49 97 email: office@wwfdcp.ro website: http://www.wwf.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:     1. Castrul Roman     2. Aria Protejată Blahnița     3. Crama Vinarete-Stârmina
Show on Map
11 110
Parcul Natural Porțile de Fier
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Parcul Natural Porțile de Fier
 Locație: județul Mehedinți și județul Caraș-Severin. Este localizat pe teritoriile a două județe Mehedinți și Caraș Severin. Se întinde pe o suprafață de 115.665,8 ha, fiind unul dintre cele mai mari parcuri naturale de la noi din țară. În partea de est, parcul se învecinează cu localitatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, iar în partea de vest cu localitatea Socol din județul Caraș Severin. În partea de nord, parcul urmărește interfluviul Dunarii format de afluenții acesteia datorită faptului că este situat la confluența Nerei cu Dunărea, Vârfurile Talva Blidarului, Svinecea Mică și Mare
Descriere: Aici se găsesc atât plante montane, plante boreale, cât și plante mediteraneene. Un aspect caracteristic acestui habitat natural este schimbarea termică. Acest aspect permite ca plantele specifice zonelor de munte să coboare la altitudini joase, iar plantele specifice zonelor calde, mediteraneene, să urce la altitudini mai ridicate. Cât despre faună, aceasta este dominată de nevertebrate. Unele specii de nevertebrate nu au fost încă exploatate din punct de vedere științific. Parcul Național Porțile de Fier este împărțit în 18 rezervații naturale protejate integral de lege. În interiorul parcului există 15 trasee turistice omologate. De-a lungul acestora, se poate admira flora bogată a zonei, se pot culege plante medicinale sau se poate urca la punctele de belvedere de unde se poate admira Defileul Dunării și lacul de acumulare Porțile de Fier I. Tot în cadrul Parcului se află şi hidrocentralele Porțile de Fier I şi Porțile de Fier II, construite pe Dunăre. Acestea sunt considerate cele mai mari construcții de acest fel din țară noastră. Energia produsă aici este exploatată în parteneriat cu sârbii. Datorită construcției hidrocentralelor s-a format lacul de acumulare Porțile de Fier I, lac cu un bogat potențial turistic.
Informații și Contact: Contact Parcul Natural Porțile de Fier tel/fax: +40252 360511 tel: +40372 702529 e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro website: www.pnportiledefier.ro 
Alte informații utile Oferte turistice: În cadrul administrației Parcului, există o serie de programe turistice. Mai multe detalii legate de oferta programelor turistice, se gasesc pe site-ul  http://www.pnportiledefier.ro./progr_turistice.html     Acces:1.	Acces rutier (pe drumul E70 care leagă localitățile Drobeta-Turnu Severin și Orșova și se continuă cu DN 57 între Orșova și Baziaș);2.	Acces fluvial (prin porturile Orșova și Moldova Nouă și la alte locuri de acostare, cum sunt Drencova, Svinița și Tisovița);3.	Acces feroviar (la stațiile CFR din Drobeta-Turnu Severin și Orșova);   Activități turistice:1.	Turismul montan;2.	Croaziere pe Dunare;3.	Turism stiintific;4.	Birdwatching ;5.	Speologie;6.	Pescuit;7.	Vanatoare;8.	Participarea la sărbători tradiționale, în special ale comunităților minoritare;9.	Experimentarea bucatariei tradiționale;10.	Sporturi nautice pe Dunare;11.	Ciclism de tură și mountain-bike;12.	Vizitarea obiectivelor culturale (arheologice, religioase);13.	Vizitarea morilor de apă de pe Văile Eliseva, Povalina, Sichevița;14.	Vizitarea muzeelor (muzeele etnografice si religioase);15.	Vizitarea localităților populate de etniile cehă şi sârbă 
Show on Map
12 111
Locul fosilifer Pietrele Roșii
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Locul fosilifer Pietrele Roșii
Locație: în comuna Husnicioara, județul Mehedinți. Comuna Husnicioara se află la o distanță de 19 km față de Dr. Tr. Severin, pe DJ607A Cerneți-Husnicioara
Descriere: Pietrele Rosii sunt considerate monument al naturii și au fost declarate arie protejată de interes național în anul 2000. Zona este o zonă de importanță paleontologică și se întinde pe o suprafață de aproximativ 1 ha. În componența asezământului sunt două aflorimente: una se află amplasată într-o deschidere ce se găsește deasupra fostei mine Husnicioara II, la aproximativ 300 m de intersecția cu drumul de carieră, în versantul stâng al drumului, iar a doua în apropierea drumului care duce la cariera Husnicioara Vest, într-o prăbușire aflată la liziera pădurii, pe partea stângă a drumului de carieră, la aproximativ 100 m de intersecția cu DJ607A. Astazi nici una din cele ocurențe nu mai este identificabilă.
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări: Locul fosilifer a fost descris pentru prima dată în 1987, în lucrarea “Punctul fosilifer Pietrele Roșii din bazinul minier Husnicioara”. În 1994 este prezentată stratigrafia acestui loc, iar în anul 2000 este identificat aflorimentul din drumul către carieră, când sunt menționate și noi specii de moluște. 
Informații și Contact: Locul fosilifer se află pe teritoriul administrativ al comunei Husnicioara Primărie: tel: +40252-342881
Rută apropiată de alte rute tematice: În comună se mai poate vizita:- Biserica Sf. Voievozi de la Selișteni, declarată monument istoric.- Biserica Sf. Gheorghe, Husnicioara
Show on Map
13 112
Podul lui Dumnezeu 
Ruta Tematică: Partimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Podul lui Dumnezeu 
Locație: se află în comuna Ponoare din Județul Mehedinți, la 6 km de Baia de Aramă. Este unicul pasaj natural rutier funcțional din România. 
Descriere: Este printre puținele forme naturale de acest gen existente la nivel mondial. Se mai cunosc doar trei poduri naturale în lume: unul în SUA, unul în Franța și acesta, din România. Podul lui Dumnezeu are o lungime de 30 de metri, o înălțime de 13 metri, o lățime de 22 de metri şi o deschidere de 9 metri. Fiind cel mai mare pod natural din România și al doilea ca mărime în Europa, Podul lui Dumnezeu s-a format în urma prăbușirii unui perete a Peșterii Ponoare, aflată în imediata vecinătate. 
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări: Există mai multe legende legate de aceste locuri. Una dintre ele relatează cum că aici locuia Necuratul iar oamenii s-au rugat la Dumnezeu sa-i scape de el. Ascultând rugile lor, Dumnezeu a izbit cu palma în tavanul peșterii care s-a prăbușit blocând intrarea. Însă Dracu a scăpat, fugind pe o stâncă ce astăzi îi poartă numele. O altă legendă spune că podul ar fi fost construit de către Dumnezeu, special pentru Sfântul Nicodim ca el să poată trece spre Tismana.
Informații și Contact: Podul se află pe teritoriul administrativ al comunei Ponoarele: Primărie: tel: +40252 381 512, website: www.ponoarele.ro, e-mail: primaria@ponoarele.ro
Rută apropiată de alte rute tematice: În comună se mai pot vizita: -	Pădurea de Liliac-	Peștera Ponoarele-	Câmpurile cu Lapiezuri-	Bisericuța de sub Stei-	Zatonul Mare-	Biserica Sf. Nicolae, Ponoarele-	Biserica Sf. Îngeri din Proitești, PonoareleÎn zonă se mai pot vizita:-	Cheile Băluței-	Peștera Bulba
Alte informații utile Cazare: Pensiunea Conacul Boierului: tel: +40740 057390Pensiunea Maria Elena: tel: +4 0752 112 711Evenimente:-	Festivalul “Ponoare, Ponoare” - luna iulie-	Sărbătoarea Liliacului –luna mai
Show on Map
14 113
Punctul Fosilifer Malovăț
Ruta Tematică: Ruta Patrimoniului Cultural
Numele Atracției Turistice: Punctul Fosilifer Malovăț
Locație: în satul 23 August, comuna Malovăț, județul Mehedinți, la o distanță de 14 kilometri de orașul Drobeta Turnu Severin. 
Descriere: Punctul fosilifer Malovăţ are o suprafaţă de 6 ha. Sectorul în care fosilele sunt mai numeroase şi de unde a putut fi cercetată compoziţia faunistică a depozitelor ponţiene, reprezentată prin bivalve şi brachiopode, este Malovăţ – Valea Boerească – Colibaşi – Cocorova. Depozitele ponţiene argilo-marnoase de la Malovăţ, de pe Valea lui Urdă, afluent drept al Malovăţului, cu aceeaşi succesiune stratigrafică şi Valea Boerească cuprind o faună ponţiană din care a fost identificată o asociaţie faunistică specifică Bosphorianului. 
Informații și Contact: Punctul fosilifer Malovăț se află în administrarea Geoparc Platoul Mehedinți: tel: +4 0372 521 116, website: http://www.geoparcmehedinti.ro
Rută apropiată de alte rute tematice: În comună se mai poate vizita:- Lacul fără fund, sat Negrești
Show on Map
15 114
Râul Topolnița
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Râul Topolnița
Locație: în județul Mehedinți.
Descriere: Cursul râului Topolnița leagă cele două masive deluroase ale Matoratului și Chiciurei. Râul izvorâște de sub comuna Malarișca din județul Mehedinți, trece de Sfodea, apoi formează Cheile unice de la Straja Mică. Acest punct de observație este cunoscut încă de pe vremea turcilor care veneau dinspre Insula Ada-Kaleh. Apoi apele limpezi ale Topolniței sunt absorbite într-o peșteră lungă. După un traseu lung de câteva ore, pe coaste golașe și pe poteci înguste, apele reci ale Topolniței își fac iar apariția puțin mai sus de Mănăstirea Schitul Topolniței, zidită de către căpitanul Buliga Mehedințeanul.
Legendă / Poveste / Impresii / Recomandări Legenda spune că Milos Obrenovici, care atunci când a fost înlăturat de la putere de dinastia rivală a Serbiei, Karageorgevici, a căutat refugiu în România, luând cu el și aurul coroanei sârbe, pe care l-a îngropat cu ajutorul unor slujbași fideli, pe care îi luase în surghiun cu el. Dar oamenii care l-au ajutat să ascundă comoara, au fost prinși de haiducii din zonă și torturați în mod barbar pentru a-i determina să dezvăluie secretul comorii. Extrem de credincioși, sârbii au răbdat cu stoicism supliciului și au preferat să moară decât să trădeze secretul care le fusese încredințat. Însă în urma lor a rămas un blestem care răsfrânge asupra tuturor celor care vor încerca, vreodată, să găsească comoara. Localnicii din județul Mehedinți cred că aurul ar fi ascuns undeva, pe un deal aflat în apropiere de locul de unde izvorăște râului Topolnița. Iar blestemul pare să fie cât se poate de real, având în vedere că toți cei care au săpat în această zonă după comoară, au fost loviți de fulger. Localnicii cred că aurul lui Obrenovici este apărat de un duh necurat, care eliberează furia cerurilor asupra tuturor celor ce râvnesc la comoara plătită atât de scump cu sânge omenesc.
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita: - Peștera Topolniței - Mănăstirea Schitul Topolniței
Show on Map
16 115
Rezervația Botanică Cracul Găioara
Ruta Tematică:Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Rezervația Botanică Cracul Găioara
Locație: în județul Mehedinți. Este situată în apropierea localității mehedințene Dudașul Schelei, în partea de est a Parcului Natural Porțile de Fier.
Descriere: Este o rezervație floristică protejată prin lege, cunoscută în special pentru conservarea unei plante unice in lume numită Colilia Portilor de Fier. Alte plante ocrotite prin lege, aflate în rezervație sunt: ceardasul, nagara și parul-zânelor. Pe o suprafata de 5 hectare se intinde o pajiste, împodobită cu flori multicolore. Printre acestea se numără Stipia Pennata, o floare albă de câmp, al cărei nume este asociat cu părul cărunt și care are tulpina și vârful semințelor acoperite cu firisoare albe.
Informații și Contact: Rezervația se află în administrarea Parcului Natural “Porțile de Fier”: tel/ fax: +4 0252 360 511, tel: +4 0372 702 529, web: http://www.pnportiledefier.ro, e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Rezervația Naturală Cracul Crucii- Rezervația Naturală Fața Firului- Rezervația Naturală Gura Văii-Vârciorova
Show on Map
17 116
Rezervația Cracul Crucii
Ruta Tematică: Ruta Patrimoniului Cultural
Numele Atracției Turistice: Rezervația Cracul Crucii
Locație: în județul Mehedinți 
Descriere: Se află localizată în dreptul barajului Porțile de Fier, județul Mehedinți. Rezervaţia Naturală Cracul Crucii este situată pe malul stâng al Dunării, în Munții Almăjului și Locvei. Din punct de vedere administrativ, o găsim vestul localității Gura Văii, lângă DN6, care leagă municipiul Drobeta Turnu-Severin de Caransebeș, în partea sud-vestică a județului Mehedinți. Cracul Crucii este o arie inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier și se întinde mai sus de Tunelul Moșul, până pe platoul cunoscut sub numele de Crucea Sfantului Petru.
Descriere: Se află localizată în dreptul barajului Porțile de Fier, județul Mehedinți. Rezervaţia Naturală Cracul Crucii este situată pe malul stâng al Dunării, în Munții Almăjului și Locvei. Din punct de vedere administrativ, o găsim vestul localității Gura Văii, lângă DN6, care leagă municipiul Drobeta Turnu-Severin de Caransebeș, în partea sud-vestică a județului Mehedinți. Cracul Crucii este o arie inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier și se întinde mai sus de Tunelul Moșul, până pe platoul cunoscut sub numele de Crucea Sfantului Petru.
Informații și Contact: Rezervația se află în administrarea Parcului Natural “Porțile de Fier”: tel/ fax: +4 0252 360 511, tel: +4 0372 702 529, website: http://www.pnportiledefier.ro e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro  
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Un altar creștin care se vede din satelit ca o piramidă în trei trepte, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Crucea Sf. Petru, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Altar megalitic dedicat lui Saturn și mai târziu lui Zamolxes, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Stânca megalitică “Ogrănic” (cca. 3.000 Î.Ch.), identificată ca un Sfinx, aflată pe Valea Ogălnic- Muntele Sacru, identificat prin realizările megalitice “Moşul” şi consoarta sa “Baba”
Show on Map
18 117
Rezervația Naturală Cazanele Mari și Mici
Ruta Tematică: Partimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Rezervația Naturală Cazanele Mari și Mici
Locație: în județul Mehedinți. Se găsește între Valea Ogradena și Ogașul Turcului și este considerată un monument al naturii unic în Europa. La Cazanele Dunării se poate ajunge pe două căi: fie cu mașina din localitatea Orșova aflată la aproximativ 20 km de Drobeta Turnu-Severin. De aici se merge pe drumul spre Moldova Nouă, trecând prin Ieselnița și Dubova, fie cu vaporul din localitatea Orșova
Descriere: Cazanele Dunării reprezintă cea mai spectaculoasă porțiune din defileul Dunării. Această zonă a fost declarată rezervație naturală datorită structurii sale geologice carstice și endocarstice și anume peșteri și avene, dar și a bogăției faunei și a florei ce trăiește aici, multe dintre acestea fiind ocrotite de lege. Dintre peșterile aflate în rezervație amintim Peștera Ponicova și Peștera Veterani. Aici, în rezervație, se pot face diferite trasee turistice cu zone spectaculoase de belvedere. Atunci când nivelul fluviului scade foarte mult, se pot observa și ruinele Mănăstirii Mraconia, cunoscută și sub numele de „mănăstirea de sub ape”, aceasta fiind “scufundată” când a fost construită Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Atunci a ajuns sub ape și Cetatea Trikule (Cetatea cu trei turnuri), aflată tot în rezervația Cazanele Dunării, ridicată în secolul al XV-lea pentru a se opune expansiunii otomane. Cazanele Dunării sunt formate din Cazanele Mari care au o lungime de 4 km, încadrate de masivele Ciucarul Mare de pe teritoriul României şi Veliki Strbac de pe teritoriul Serbiei și Cazanele Mici cu o lungime de 5 km, aflate între masivele Ciucarul Mic de pe teritoriul României şi Mali Strbac de pe teritoriul Serbiei. Ele sunt porțiuni unde Dunărea este forțată să treacă printre munți. Astfel lățimea ei se îngustează între 180 și 250 m. Zona a devenit monument unic al naturii în Europa datorită faptului că debitul trebuie să treacă prin aceste zone strâmte, adâncimea apei atingând aici și 100 m, iar curenții fiind extrem de puternici, dând astfel impresia că apa fierbe la suprafață, de aici și denumirea de “cazane”. Zona este presărată de locuri care merită văzute, începând cu tunelurile săpate în stâncă de pe malul sârbesc care sunt în oglindă cu porțiunile de drum înguste de pe malul românesc, continuând cu chipul lui Decebal săpat pe un pisc de munte aflat la intrarea în Golful Mraconia și Schitul Mraconia, cunoscut și sub numele de “Mănăstirea de sub ape” și terminând cu inscripția săpată în stâncă numită "Tabula Traiana", care constituie dovada începerii drumului suspendat al lui Traian pe teritoriul Daciei.
Informații și Contact: Rezervația se află în administrarea Parcului Natural “Porțile de Fier”: tel/ fax: +4 0252 360 511, tel: +4 0372 702 529, http://www.pnportiledefier.ro e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai poate vizita:- Orașul Orșova
Alte informații utile Cazare:Pensiunea Melba: pensiuneamelba@gmail.com; +40727 474 179, +40758 076 666Cabana Delfinul: delfi.cabana@yahoo.com; +40740 791 538Pensiunea Septembrie: pensiunea.septembrie@gmail.com; +40726 135 065 Pensiunea Steaua Dunării: +40722 207 918Oferte turistice:Asociația Turism și Agrement Cazanele Dunării oferă diferite pachete turistice:E-mail: contact@cazaneledunarii.com.roWebsite: www.cazaneledunarii.com.ro Tel: +40743100853 
Show on Map
19 118
Rezervația Naturală Fața Virului 
 Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Rezervația Naturală Fața Virului 
Locație: în județul Mehedinți. Rezervația se află localizată între Slatinicul Mare și Creasta Virului, în direcția Gura Văii, în județul Mehedinți
Descriere: Este o rezervație botanică ce face parte din Parcul Național Porțile de Fier și se întinde pe o suprafață de 6 hectare. Relieful este foarte variat în această zona, cu pante de 25-45 de grade, iar orientarea este sudică și sud-estică. Aici s-au format chei de un pitoresc aparte. Rezervația s-a înființat cu scopul de a conserva și proteja flora caracteristică zonei, reprezentată de alun si vișin turcesc si stejar pufos.
Informații și Contact: Rezervația se află în administrarea Parcului Natural “Porțile de Fier”: tel/ fax: +4 0252 360 511, tel: +4 0372 702 529, web: http://www.pnportiledefier.ro, e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro 
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Rezervația Naturală Cracul Crucii- Rezervația Botanică Cracul Găioara- Rezervația Naturală Gura Văii-Vârciorova
Show on Map
20 119
Rezervația Naturală Gura Văii - Vârciorova
Ruta Tematică: Patrimoniul Cultural
Numele Atracției Turistice: Rezervația Naturală Gura Văii - Vârciorova
Locație: Sud-vestul județulului Mehedinți. Rezervația este localizată în vecinătatea localității Gura Văii din județul Mehedinți, în Podișul Getic, pe malul stâng al Dunări, în Munții Almăjului și Locvei
Descriere: Înființată în anul 2000, rezervația Gura Văii Vârciorova este o rezervatie floristică și forestieră. Ea este extinsă pe o suprafață de 305 hectare și a luat naștere cu scopul de a ocroti pădurile ce au o compoziție floristică diversificată, cu multe specii rare. Printre cele mai des întâlnite specii se numără gorunul auriu, garnita, vișinul și alunul turcesc
Informații și Contact: Rezervația se află în administrarea Parcului Natural “Porțile de Fier”: tel/ fax: +4 0252 360 511, tel: +4 0372 702 529, web: http://www.pnportiledefier.ro, e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro
Rută apropiată de alte rute tematice: În zonă se mai pot vizita:- Un altar creștin care se vede din satelit ca o piramidă în trei trepte, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Crucea Sf. Petru, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Altar megalitic dedicat lui Saturn și mai târziu lui Zamolxes, pe Dealul Crucii din Gura Văii- Stânca megalitică “Ogrănic” (cca. 3.000 Î.Ch.), identificată ca un Sfinx, aflată pe Valea Ogălnic- Muntele Sacru, identificat prin realizările megalitice “Moşul” şi consoarta sa “Baba”
Show on Map